Dramatisk ökning av utsläpp och kemikalieanvändning

År 2014 var Älvsby kommuns totala utsläpp av koldioxid 27 027 ton och kväveoxidutsläppet (nox) 116 ton enligt statistik från Naturvårdsverket.

Om koppargruvan startar får vi se en årlig ökning av koldioxidutsläppet med 54 000 ton och nox med 600 ton. Bara gruvan genererar alltså dubbelt så mycket koldioxid och drygt fem gånger så mycket nox som hela kommunen totalt. Då är ändå inte transporterna till och från gruvan inräknade.

För att utvinna koppar behövs en rad kemikalier, beräkningen ligger på 4 068 ton per år. Till det används 12 000 ton bränd kalk för reglering av pH och 10 000–20 000 ton salt för att minimera damning.

Enligt Naturvårdsverket är gruvavfall från sulfidmalm ett allvarligt problem. Syrabildande gråberg kan ge upphov till en betydande mängd lakvatten som kan ha både giftiga, cancerogena och ekotoxiska egenskaper. Vittringen av sulfidhaltigt gråberg kan leda till extrema mängder metaller i dränagevattnet, däribland utfasning av särskilt farliga ämnen såsom bly, kadmium, nickel och arsenik. Läs mer >>

Källa: Material från Miljögruppen Pite Älvdal
Fotot kommer från pixabay.com och visar hur ett gruvområde kan se ut. Inte särskilt vackert, eller hur?