Bevara värdefull natur eller förstöra den med gruvdrift – Vad väljer du?

Boliden vill återuppta gruvdriften i Laver och därmed förstöra ett artrikt, vackert och värdefullt Natura-2000-område.

Vi vill väcka opinion och informera om vad som kommer att hända med djur, natur och människor om gruvplanerna sätts i verket.

Är det ett sånt här landskap du vill mötas av i framtiden?

Gruvdrift förstör naturen för all framtid. Dessutom finns det stora risker med avfallsdammar som riskerar att brista med extrema katastrofer som följd.

I värsta skräckscenariot spolas hela byar med människor och djur bort och dricksvattentäkter förgiftas för oöverskådlig tid.

Stora arealer renbetesland kommer att förstöras ...

Renar har i alla tider haft betesmarker i trakten av Laver. 

Skyddad natur ... eller?

En ödelagd trakt där stora mängder giftigt gruvavfall ska förvaras väntar vid en etablering.

Det är dags att ta ställning!

Gruvdrift eller inte är en fråga som oftast delar befolkningen i det berörda området i två läger. Ena sidan ser samhällsnytta med arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Den andra sidan ser miljöförstöring där flora, fauna och vackra omgivningar far illa för oöverskådlig framtid.

I Laver i Norrbottenskommunen Älvsbyn vill lokalpolitikerna att Boliden ska få etablera en koppargruva medan natur- och miljöbeskyddare säger nej. Hittills har även bergmästaren sagt nej då området är skyddat enligt Natura 2000, men Boliden beslutade ändå i början av 2017 att överklaga. Sedan dess ligger ärendet på regeringens bord och ingen vet när beslutet kommer.

Gruvdrift ödelägger miljön

Där gruvdrift bedrivits är miljön skadad för all framtid. Dessutom finns stora risker med de avfallsdammar som krävs för att ta hand om giftiga restprodukter. Vid ett dammbrott kan enorma mängder förorenat gruvavfall läcka ut och förgifta stora mark- och vattenarealer.

Under de åtta år som Lavergruvan var igång på 1930- och 1940-talen producerades 1,3 miljoner ton förgiftat avfall. Modern gruvdrift ger samma mängd på två veckor.

Gruvdrift ödelägger miljön

Där gruvdrift bedrivits är miljön skadad för all framtid. Dessutom finns stora risker med de avfallsdammar som krävs för att ta hand om giftiga restprodukter. Vid ett dammbrott kan enorma mängder förorenat gruvavfall läcka ut och förgifta stora mark- och vattenarealer.

Under de åtta år som Lavergruvan var igång på 1930- och 1940-talen producerades 1,3 miljoner ton förgiftat avfall. Modern gruvdrift ger samma mängd på två veckor.

Om gruvplanerna sätts i verket

Människor och miljön i området runt Laver kommer att påverkas direkt eller indirekt om Boliden lyckas få tillstånd till en gruvetablering. Bland annat beräknas gruvan släppa ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som Älvsbyns kommun totalt. Då är ändå inte transporterna till och från gruvan inräknade. Dessutom används tusentals ton med olika kemikalier för att utvinna koppar. Läs mer om vilka miljökonsekvenser gruvdriften har>>

AVFALLSDAMMAR

Fem avfallsdammar kommer att byggas, den högsta 112 meter hög och 3 000 meter bred. Två dammar i norr, den ena 60 meter hög och 1024 meter bred, den andra 74 meter hög och 891 meter bred.

Vid dammbrottet i Aitik år 2000 sköljde en flodvåg av kopparhaltigt vatten ner i vattendragen. Länsstyrelsen fann brister av kontroll, projektering och övervakning. Än i dag sker utsläpp som man inte kommit tillrätta med vid Aitik. 

  • 7 av 9 dammbrott i Sverige har drabbat Bolidens gruvor. 78% 78%

VATTENABONNENTER

De norra dammarna ligger endast åtta kilometer från Piteälven som är vattenförsörjning för Vidsel, Vistträsk, Älvsbyn och Piteå, totalt cirka 50 000 personer. Det finns en befogad oro att dricksvattnet kan komma att påverkas.

Vid ett dammbrottsscenario blir väg 94, tio jordbruksfastigheter och några mindre samhällen bortspolade och sannolikheten att det kommer att kosta människoliv är stor. Avfallet skulle också rinna ut och förorena Piteälven.

KILOMETERS SPRIDNING

Partiklarna från gruvavfallet kommer att yra runt när det blåser, det finns risk att de kan nå upp till två mil. Gifterna i partiklarna består både av cancerogena och ekotoxiska mineraler.

Det finns än i dag upplag från gruvan som stängdes 1946, upplag som innehåller gifter som ingenting växer på.

 

Filmer

Filmen till vänster är gjord av Evelina Olsson i samarbete med Miljögruppen Pite Älvdal och visar hur gruvdrift fördärvar miljön för all framtid. Den högra filmen är producerad Micke Samurai och skildrar hur Laver förvandlades till en övergiven ort med förstörd natur, ett vattenfyllt dagbrott, kvarlämnat skrot och rester av betongbyggnader när dåvarande koppargruvan stängdes 1947.

Filmer

Den översta filmen är gjord av Evelina Olsson i samarbete med Miljögruppen Pite Älvdal och visar hur gruvdrift fördärvar miljön för all framtid. Den undre filmen är producerad Micke Samurai och skildrar hur Laver förvandlades till en övergiven ort med förstörd natur, ett vattenfyllt dagbrott, kvarlämnat skrot och rester av betongbyggnader när dåvarande koppargruvan stängdes 1947.

Stort tack till alla som bidrar till sajten

Vi tror att det planerade gruvprojektet i Laver gör många människor både rädda och sorgsna. Det är ett känsligt naturområde som står på spel och om gruvplanerna blir verklighet kommer området aldrig att kunna återställas. Kommande generationer får växa upp omgivna av en förstörd och förgiftad natur.

Du behövs

Vill du på något sätt engagera dig i frågan om Lavergruvan är du välkommen att kontakta oss. Eventuella donationer kommer i första hand att användas för att köpa adwordsannonser på Google. Det här är en fråga för hela landet och vår ambition är att ranka högt på Google och på så vis kunna skapa ett riksintresse.

Vill du donera? Använd Plusgiro 19222-9. Kontot innehas av WebTest Sweden AB som är det företag som initierat och finansierat denna webbplats. Märk inbetalningen med Lavergruvan.

Skriv några rader ...

1 + 9 =

Miljögruppen Pite Älvdal