Miljö

Att gruvdrift ger stora miljökonsekvenser vet de flesta, men kanske inte exakt vad som händer med omgivningarna. Här beskriver vi en del av vad som sker med mark, sjöar och vattendrag i områden där gruvor etableras.

Miljökonsekvenser | Utsläpp | Bolidens miljökatastrofer