Bolidens gruvplaner i Laver

Aftonbladet har den senaste tiden skrivit artiklar och reportage där de berättar om hur miljön får betala för minskad klimatpåverkan. Bland annat uppmärksammas Bolidens planer på att nystarta koppargruvan i Laver. I ett långt bildreportage berättar tidningen om hur minskade utsläpp ställs mot förstörd natur och om vad lokalbefolkningen anser om planerna.

Läs artikeln>>
Hör boendes oro>>

Scandivanadium vill undersöka 21,7 hektar åkermark på Österlen

Skåne är hårt utsatt av gruvintressen, bland annat vill det brittiska gruvbolaget Scandivanadium provborra på stora arealer åkermark på Österlen. Det man vill utvinna är vanadin som kan finnas i alunskiffer. Markägare, lantbrukare, länsstyrelsen och LRF protesterar högljutt. 

Läs artikeln>>