Vår första donation har landat

Vi har fått vår första donation! En privatperson har skänkt 2000 kr och i dag har vi skapat en kampanj på Google för att sprida budskapet om det skeva i att starta upp en ny koppargruva i Laver. Håller du med om att gruvprojektet i Laver måste stoppas? Pengar som...

En myt att nya gruvor ger många jobb

Ett av argumenten för att ge Boliden tillstånd för en nystart av Lavergruvan är att det skulle ge flera hundra arbetstillfällen. Detta är ett önsketänkande som politikerna måste beakta då modern gruvdrift till stor del är datoriserad och i princip kan styras av en...

Ellinor Sandlund (M) säger nej

Ellinor Sandlund (M) skriver 2018-11-23 i en debattartikel i Piteå-Tidningen: Boliden har sökt bearbetningstillstånd på 700 miljoner ton under 20 år. Malmen mals till små partiklar på 0,2-0,002 millimeter.Enligt uppgift ligger kopparhalten på 0,22 procent. Dessutom...