Bilder för eftertänksamhet

För att ingen ska glömma och alla ska förstå hur vackert det är i Laver vill vi visa bilder på den underbara natur som en gruvetablering skulle förstöra. Så vad väljer du? Vill du att naturen i detta känsliga Natura 2000-område ska få förbli orörd till förmån för flora, fauna och människors behov av rekreation eller vill du att finansiella intressen ska få exploatera och förstöra området och kanske även lämna en stor nota i skattebetalarnas knä? Ett område som förstörts av gruvdrift kommer aldrig att kunna återställas. Vi har redan ett talande exempel i vår närhet, det som kallas ”Döda området”. Där är marken så förgiftad att inget kan växa trots att det gått över 70 år sedan dåvarande koppargruvan i Laver las ner. Det den gruvan förstörde är att likna vid en västanfläkt jämfört med vad en nyetablering med modern gruvdrift orsakar.

Det vi aldrig heller får glömma är Laver ingår i ett Natura 2000-område och därför har starkt skydd mot miljöförstörande verksamheter. En gruvetablering skulle ödelägga hemvisten för hundratals, kanske tusentals, arter. Det är skäl nog att utbrista ett rungande NEJ till att öppna och bygga ut Lavergruvan. Klicka upp bilderna här nedanför och ta ställning till hur du vill att den svenska naturen ska tas omhand. Vi vill påpeka att gruvbilderna utgör exempel på hur det kan komma att se ut om gruvan får tillåtelse att dra igång. Gruvfotona kommer från pixabay.com medan naturfotona är autentiska från området.