Ett av argumenten för att ge Boliden tillstånd för en nystart av Lavergruvan är att det skulle ge flera hundra arbetstillfällen. Detta är ett önsketänkande som politikerna måste beakta då modern gruvdrift till stor del är datoriserad och i princip kan styras av en operatör på annan ort. Automation och fjärrstyrning är det som gäller när nya gruvor etableras. 

Tekniken finns alltså och det är sannolikt en utopi att ett företag som Boliden skulle välja kostsam manuell bemanning när det går att vinstmaximera med teknikens hjälp.

Läs mer>>