Säg NEJ till gruvan i Laver – din röst hörs

Vi har startat en namninsamling för att försöka bidra till att Bolidens etablering av en ny koppargruva i Laver aldrig blir av. De naturvärden som går förlorade om en ny gruva tillåts starta upp är oersättliga och de negativa konsekvenserna av gruvdriften kommer att påverka djur, natur och människor i området för all framtid. Det vill vi till varje pris förhindra!

Listan med namn kommer att överlämnas till regeringen, förutsatt att tillräckligt många skriver på. Men det är bråttom, ärendet har legat på regeringens bord i närmare tre år och vi vill överlämna listan så att den finns med i underlaget den dagen då beslut ska fattas. Tyvärr vet vi inte när detta ska ske så vi vill gärna lämna över den så snart som möjligt. (Skrivet den 2 oktober 2019).

Till namninsamlingen >>

Donera

Vill du donera? Använd Plusgiro 19222-9. Kontot innehas av WebTest Sweden AB som är det företag som initierat och finansierat denna webbplats. Märk insättningen med Lavergruvan.

Donationer kommer i första hand användas till Google Adwords i syfte att ranka högt för att sprida information och väcka opinion.