Sviter efter den gamla gruvan

Det sandmagasin som finns kvar efter den gamla Lavergruvan – som stängdes 1946 – läcker efter mer än 70 år forfarande ut gifter.

500 kg koppar, 650 kg zink och 2 kg kadmium läcker ut varje år. Halten sulfat från det läckande magasinet är 30 gånger högre jämfört med halten i Laverbäcken. Halten nickel är 50 gånger högre och när det gäller koppar, zink och kobolt är halterna 150-200 gånger högre än i Laverbäcken.

Mängden kadmium är 300-400 gånger högre i sandmagasinet än i Laverbäcken. I det gamla dagbrottet har det uppmätts höga halter tungmetaller, bland annat kadmium, bly och zink.

Den gamla Lavergruvan var i drift i åtta år och producerade under den tiden 1,3 miljoner avfall i form av giftig anrikningssand. Samma mängd tar det i dag 14 dagar att producera!

Källa: Material från Miljögruppen Pite Älvdal